Obsah

FZO 2017

Zmluvy 2017

Názov Dátum Na stiahnutie
2017 Priloha ku kupnej zmluve Auto Valusek 27.04.2017 download (1178 kB)
Kupna zmluva Auto Valusek - elektronicke... 27.04.2017 download (117 kB)
Zmluva o spolupráci ERSON 21.04.2017 download (641 kB)
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom 13.04.2017 download (455 kB)
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnotení 05.04.2017 download (135 kB)
Zmluva o poskyt. č.1/2017 Sokol FC 2 str 03.04.2017 download (1304 kB)
Zmluva o poskyt. č.1/2017 Sokol FC 1 str 03.04.2017 download (1406 kB)
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 16.03.2017 download (794 kB)
Zmluva o dielo Pro Bonum 10.03.2017 download (1942 kB)
Zmluva o nakladaní s KO Zberne suroviny 14.02.2017 download (772 kB)
Dodatok č. 1 k Zmluve Enviropol 10.02.2017 download (165 kB)
Zmluva o spolupráci Kúpele Tr.Teplice 20.01.2017 download (363 kB)