Obsah

FZO 2013

Zmluvy 2013

Názov Dátum Na stiahnutie
Dodatok k dohode o triedenom zbere KO pre rok... 08.01.2014 download (22 kB)
Príloha k dodatku - mobil starosta 13.11.2013 download (76 kB)
Príloha k dodatku - mobil kancelária 13.11.2013 download (75 kB)
Dodatok k zmluve - mobil starosta 13.11.2013 download (120 kB)
Dodatok k zmluve - mobil kancelária 13.11.2013 download (120 kB)
Zmluva: odpredaj pozemku manž. Juríčkovým 23.10.2013 download (271 kB)
Zmluva: rozšírenie cintorína M.Chocholná 30.09.2013 download (360 kB)
Zmluva: odpredaj pozemku ing. Bulkovej 03.09.2013 download (37 kB)
Zmluva o poskytnutí dotácie, ECAV A.Kochanovce 22.08.2013 download (170 kB)
Zmluva o prenájme pozemku, Miškech 22.08.2013 download (132 kB)
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 19.07.2013 download (767 kB)
Zmluva o odbere odpadu - sklo, AGRO-EKO 29.06.2013 download (109 kB)
Zmluva o súčinnosti a spolupráci, GUIN s.r.o. 19.06.2013 download (60 kB)
Zmluva: obstaranie zmien a doplnkov č. 4 UPD 19.06.2013 download (282 kB)
Dohoda o triedenom zbere KO a domácom... 22.03.2013 download (64 kB)
Zoznam platiteľov, ktorí uzavreli dohodu o... 22.03.2013 download (40 kB)
Zmluva o kúpe váhy decimálky 02.03.2013 download (309 kB)
Zmluva o kúpe striekačky PS08 13.02.2013 download (44 kB)
Zmluva o aktualizácii programov, TOPSET 28.01.2013 download (68 kB)
Zmluva o dotácii pre DHZ, HERMOD Praha 17.01.2013 download (75 kB)