Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.01.2020

Zmluva o dielo č.2/2020

OcU Ch-V 050/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

GEOMETRA Trenčín s.r.o., 91101 Trenčín

27.01.2020

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

OcU Ch-V 043/2020

500,00 EUR Päťsto eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

24.01.2020

Zmluva č.1010642020

OcU Ch-V 042/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 916 13 Kostolné

07.01.2020

Kúpna zmluva

OcÚ Ch-V 011/2020

570,00 EUR Päťstosedemdesiat eur

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

18.12.2019

Dodatok č.3 k Zmluve poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu

OcU Ch-V 091/2019-004

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Chocholná-Velčice

18.11.2019

Dohoda č.19/13/010/72

OcU Ch-V 301/2019

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Úrad práce, sociálnzch vecí a rodiny Trenčín

28.10.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

OcÚ Ch-V 285/2019

Neuvedené

RU Trade, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

28.10.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 273/2019

16 522,00 EUR Šestnásťtisícpätstodvadsaťdva eur

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Obec Chocholná-Velčice

25.10.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

Ocu Ch-V 212/2019-002

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

21.10.2019

Mandátna zmluva

OcU Ch-V 279/2019

Neuvedené

Ing. Ján Brenišin, Okružná 1026/4, 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

30.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

OcÚ Ch-V 263/2019

10 000,00 EUR Desaťtisíc €

Obec Chocholná-Velčice

Úrad vlády Slovenskej republiky

16.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných protriedkov č. 19-432-05235

OcÚ Ch-V 244/2019

3 700,00 EUR Tritisícsedemsto €

Obec Chocholná-Velčice

Fond na podporu umenia

03.09.2019

Zmluva o dielo č. 020/19

OcU Ch-V 233/2019

341 405,61 EUR Tristoštyridsaťjedentisícštyristopäť eur 61 centov

Stawal SK s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

03.09.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

OcU Ch-V 212/2019 - 001

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019 002

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019 001

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

12.08.2019

Kúpna zmluva

OcU Ch-V 220/2019

126,00 EUR Jednostodvadsaťšesť eur

Ondruš s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

12.08.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

OcU Ch-V 212/2019

500,00 EUR Päťsto eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

09.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

OcU Ch-V 217/2019

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský, 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

08.08.2019

Zmluva o poskytnutí služby

OcU Ch-V 215/2019

900,00 EUR Deväťsto eur

e-Gemini s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

01.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorskych služieb

OcU Ch-V 196/2019

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

RVC Senica s.r.o.

12.06.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 173/2019

1 656,00 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiatšesť €

Obec Chocholná-Velčice

TOPSET Solutions s.r.o., 900 31 Stupava

03.06.2019

Dodatok č. 1218/15/30-D2

OcÚ Ch-V 091/2019-001

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Enviromentálny fond

24.05.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 151/2019

24 108,85 EUR Dvadsaťštyritisícstoosem eur osemdesiatpäť centov

Obec Chocholná-Velčice

LAMELLAND s.r.o., 91101 Trenčín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: