Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020

1/2020

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

Obec Chocholná-Velčice

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

31.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice

2/2020

720,00 EUR Sedemstodvadsať €

Tenisový klub Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

17.03.2020

Zmluva č. 320 0138 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

OcÚ Ch-V 104/2020

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Chocholná-Velčice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.03.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

OcÚ Ch-V 071/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

ENVIROPOL s.r.o.

11.03.2020

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 097/2020

2 627,09 EUR Dvetisícšesťstodvadsaťsedem 09/100

SIKO KÚPELNE a.s.

Obec Chocholná-Velčice

11.03.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ Ch-V 095/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

11.03.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

OcÚ Ch-V 094/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

27.02.2020

Dodatok č.2 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

OcU Ch-V 087/2020

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

30.01.2020

Zmluva o dielo č.2/2020

OcU Ch-V 050/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

GEOMETRA Trenčín s.r.o., 91101 Trenčín

27.01.2020

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

OcU Ch-V 043/2020

500,00 EUR Päťsto eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

24.01.2020

Zmluva č.1010642020

OcU Ch-V 042/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 916 13 Kostolné

07.01.2020

Kúpna zmluva

OcÚ Ch-V 011/2020

570,00 EUR Päťstosedemdesiat eur

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

18.12.2019

Dodatok č.3 k Zmluve poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu

OcU Ch-V 091/2019-004

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Chocholná-Velčice

18.11.2019

Dohoda č.19/13/010/72

OcU Ch-V 301/2019

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Úrad práce, sociálnzch vecí a rodiny Trenčín

28.10.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

OcÚ Ch-V 285/2019

Neuvedené

RU Trade, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

28.10.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 273/2019

16 522,00 EUR Šestnásťtisícpätstodvadsaťdva eur

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Obec Chocholná-Velčice

25.10.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

Ocu Ch-V 212/2019-002

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

21.10.2019

Mandátna zmluva

OcU Ch-V 279/2019

Neuvedené

Ing. Ján Brenišin, Okružná 1026/4, 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

30.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

OcÚ Ch-V 263/2019

10 000,00 EUR Desaťtisíc €

Obec Chocholná-Velčice

Úrad vlády Slovenskej republiky

16.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných protriedkov č. 19-432-05235

OcÚ Ch-V 244/2019

3 700,00 EUR Tritisícsedemsto €

Obec Chocholná-Velčice

Fond na podporu umenia

03.09.2019

Zmluva o dielo č. 020/19

OcU Ch-V 233/2019

341 405,61 EUR Tristoštyridsaťjedentisícštyristopäť eur 61 centov

Stawal SK s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

03.09.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

OcU Ch-V 212/2019 - 001

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019 002

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019 001

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: