Obsah

2020

VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Chocholná-Velčice

VZN2020_01_2020 pravidlaCasuPredaja.pdf Stiahnuté: 136x | 27.04.2020

2019

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN-č-1-2019-ktorym-sa-mení-VZN-č. 3-2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení.pdf Stiahnuté: 252x | 19.02.2019

VZN č. 2/2019, ktorým sa mení VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni a v ŠKD

VZN-č-2-2019-ktorym-sa-mení-VZN-č. 2-2015-o-mieste-a-čase-zápisu-dieťata-do-ms-a-zs-a-výške-príspevku-za-pobyt-dieťata-ms-a-podmienky-úhrady-v-škol. jedálni-ŠKD-1 (2).pdf Stiahnuté: 238x | 19.02.2019

VZN č. 3/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúp

VZN-č-3-2019-o-spôsobe-náhradného-zásobovania-vodou1.pdf Stiahnuté: 266x | 19.02.2019

VZN č.4/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Chocholná-Velčice

2019_4_UPD2019.pdf Stiahnuté: 169x | 16.09.2019

VZN č. 5/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky...

VZN c. 32019.pdf Stiahnuté: 147x | 03.10.2019

VZN č. 6/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chocholná-Velčice

VZN 62019 o fin. MŠ-2020.pdf Stiahnuté: 121x | 23.01.2020

2017

VZN financovanie MŠ Chocholna 32017

VZN_financovanie_MŠ chocholna 32017.pdf Stiahnuté: 390x | 16.01.2018

VZN č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Chocholná-Velčice

VZN c 2-2017 trhovy poriadok.pdf Stiahnuté: 358x | 16.01.2018

VZN č. 4/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice

VZN 4-2017 prevadzkovy-poriadok-pohrebisk-na-uzemi-obce-chocholna-velci.pdf Stiahnuté: 401x | 16.01.2018

2016

VZN č. 3/2016 o uplatňovaní cien - platieb

vzn-c-3-2016-o-uplatnovani-cien-platieb-za-niektore-sluzby-a.pdf Stiahnuté: 458x | 12.05.2017

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s KO

dodatok-c-1-k-vzn-1-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso-na-uzemi-obc.pdf Stiahnuté: 476x | 12.05.2017

VZN č. 6/2016 o financovaní materskej školy a zariadení

vzn-č.-6-2016-o-financovaní-materskej-školy-a-školských-zariadení.pdf Stiahnuté: 326x | 12.05.2017

VZN č. 4/2016 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie

vzn-c-4-2016-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-.pdf Stiahnuté: 358x | 12.05.2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO

vzn-c-1-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso.pdf Stiahnuté: 480x | 12.05.2017

VZN č. 2/2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení

vzn-c-2-2016-o-financovani-materskej-skoly-a-sk-zariadeni.pdf Stiahnuté: 345x | 12.05.2017

2015

VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej docházky

vzn-c-2-2015-o-mieste-a-case-zapisu-dietata-do-ms-a-zs-o-vys.pdf Stiahnuté: 328x | 12.05.2017

2014

VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

vzn-2-14-o-sposobe-nahradneho-zasobovania-vodou.doc Stiahnuté: 333x | 12.05.2017

VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.4 ÚP obce Chocholná-Velčice

vzn-c-1-2014-ktorym-sa-vyhlasuje-zavaz-cast-zad-c-4-upn-su-c.doc Stiahnuté: 343x | 12.05.2017

2013

VZN č. 6/2013 Zásady hospodárenia

vzn-c-6-2013-zasady-hospodarenia.doc Stiahnuté: 327x | 12.05.2017

Stránka