Obsah

FZO 2016

Odberateľské faktúry 2016

Názov Dátum Na stiahnutie
OF16/020 bonus farebné črepy 06.10.2016 download (67 kB)
OF16/019 vyhlásenie v MR 22.09.2016 download (71 kB)
OF16/017 farebné črepy 22.09.2016 download (53 kB)
OF16/016 vyhlásenie v MR 22.09.2016 download (80 kB)
OF16/015 prenájom priestorov 22.09.2016 download (60 kB)
OF16/014 vyhlásenie v MR 25.08.2016 download (63 kB)
OF16/013 vyhlásenie v MR 25.08.2016 download (61 kB)
OF16/012 farebné črepy 10.06.2016 download (51 kB)
OF16/011 vyhlásenie v MR 10.06.2016 download (54 kB)
OF16/010 elektroodpad 10.06.2016 download (55 kB)
OF16/009 farebné črepy 10.06.2016 download (46 kB)
OF16/008 vyseparované odpady z obalov 13.04.2016 download (45 kB)
OF16/007 vyhlásenie v MR 13.04.2016 download (51 kB)
OF16/006 vyhlásenie v MR 13.04.2016 download (59 kB)
OF16/005 vyhlásenie v MR 13.04.2016 download (76 kB)
OF16/004 vyhlásenie v MR 13.04.2016 download (62 kB)
OF16/003 vyhlásenie v MR 13.04.2016 download (20 kB)
OF16/002 farebné črepy 13.04.2016 download (77 kB)
OF16/001 farebné črepy 13.04.2016 download (55 kB)