Obsah

FZO 2013

Rôzne 2013

Názov Dátum Na stiahnutie
Rozhodnutie OÚŽP o neposudzovaní ZaD č. 4... 14.12.2013 download (1345 kB)
Zverejnenie VO - rozšírenie a oplotenie... 08.09.2013 download (48 kB)
Zverejnenie zámeru odpredať pozemok obce 09.08.2013 download (75 kB)
Zverejnenie zámeru prenajať pozemok obce 10.06.2013 download (113 kB)
Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1.... 06.05.2013 download (35 kB)