Obsah

Kultúra a šport v obci

Všeobecne o kultúre a športe

Možnosti kultúrneho využitia v obci sú rôzne. Podujatia sa realizujú nielen v kultúrnom dome, ale aj v exteriéri. Kultúrny dom je už staršia viacúčelová budova, v ktorej sídli obecný úrad, knižnica a pošta. Kultúrno-športové akcie, ktoré v obci poriadame sú organizované na základe spracovaného kultúrno-športového plánu činnosti schváleného obecným zastupiteľstvom.

Medzi tradičné podujatia, ktoré sa v obci organizujú patria fašiangové podujatia (karnevaly ZŠ a MŠ), Beh oslobodenia obce, Oslavy medzinárodného dňa detí, Cyklistické preteky do vrchu Chocholná-Kykula. Z vydarených podujatí možno spomenúť posedenie s jubilantmi, Oslavy sv. Cyrila a sv. Metoda, Stolnotenisový turnaj o cenu starostu obce, Tenisový turnaj O Majstra obce vo štovrhrách a O Majstra obce,  Obecný floorbalový turnaj,  Oslavu štátnosti, Novoročné stretnutie  na Sokolom kameni. V spolupráci s furmanmi sa poriada Furmanská a hodová paráda.

Obecný úrad pri poriadaní kultúrno-športových akcií úzko spolupracuje s členmi kultúrnej a športovej komisie. Pri niektorých akciách spolupracuje so spoločenskými organizáciami v obci, najmä s Dobrovoľným hasičským zborom, so ZO Jednoty dôchodcov, so ZO Únie žien,  Miestnym odborom Matice slovenskej, SZCH ZO Chocholná-Velčice II. - chovateľov koní a speváckou skupinou Studienkou.