Obsah

Prvá písomná zmienka

Malá Chocholná

Prvá písomná zmienka o obci Malá Chocholná je z roku 1396, kedy je uvádzaná ako Kys Chocholná. Ďalšie písomné doklady o obci sú z rokov 1422 (Hoholná), 1470 (Kokholná), 1598 (Kys Kocholna) a z roku 1773 (Mala Chocholná, maď. Kischocholna, Kistarajos). Obec patrila zemianskym rodinám Zamaróckych, Velčických a Rakoľubských. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom. Podľa údajov z literatúty bol stav domov a obyvateľstva nasledovný: 1958 - 30 domov 1720 - 15 daňovníkov 1784 - 16 domov, 21 rodín, 98 obyvateľov 1828 - 18 domov, 137 obyvateľov

Veľká Chocholná

Písomne je táto obec nepriamo doložená už v roku 1396, priamo až v roku 1481 ako Naghoholna. Ďalšie písomné zmienky o obci sú z rokov 1508 (Nadhoholna), 1598 (Nagy Kocholna) a 1773 (Welka Chocholna, maď. Nagychocholna, Nagytarajos). Veľká Chocholná patrila zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. Podľa údajov z literatúty bol stav domov a obyvateľstva nasledovný: 1598 - 4 mlyny a 20 domov 1720 - 20 daňovníkov, všetko želiarov 1784 - 65 domov, 80 rodín, 439 obyvateľov

Velčice

Prvá písomná zmienka o Velčiciach je z roku 1345, kde je uvádzaná ako Welchycz. Ďalšie písomné doklady o tejto obci sú z rokov 1380 (Welcecz), 1409 (Wilczicz), 1462 (Welchycz), 1773 (Welczicze, maď. Velcsic, Velcsöc). Velčice patrili zemianskym rodinám Velčických, Slamkovcov a Ambrovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Podľa údajov z literatúty bol stav domov a obyvateľstva nasledovný: 1598 - mlyn a 34 domov 1784 - 61 domov, 65 rodín, 379 obyvateľov 1828 - 62 domov, 426 obyvateľov

Obec Chocholná vznikla v roku 1943 zlúčením Malej a Veľkej Chocholnej. V roku 1960 sa zlúčili obce Chocholná a Velčice a vytvorili terajšiu obec Chocholná-Velčice.