Obsah

Turistika

Kúpele Trenčianske Teplice

 

Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám. Podobne ako vo všetkých slovenských kúpeľoch aj v Trenčianskych Tepliciach sa balneoterapia opiera o seriózne základy vedeckého poznania a dosahuje vysokú medicínsku úroveň. 

Liečivé vlastnosti termálnych vôd, liečebné úspechy a nevšedne pekná údolná poloha so scenériou okolitých hôr robia tieto kúpele príťažlivými aj pre zahraničných pacientov.

Kúpele Trenčianske Teplice ležia na severozápadnom Slovensku povyše starobylého Trenčína, v jednom z bočných údolí stredného Považia, medzi juhozápadnými výbežkami Strážovskej hornatiny v nadmorskej výške 242 m. Vďaka tejto polohe sú kúpele chránené proti chladným vetrom, ale ľahko prístupné slnečnému žiareniu z juhu. 

Pre malebnosť údolia patria Trenčianske Teplice medzi naše najkrajšie položené kúpeľné miesta. Ich romantická krása inšpirovala známeho maďarského románopisca M. Jókaiho k ich poetickému pomenovaniu: Perla Karpát.

Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.