Obsah

Únia žien Slovenska, základná organizácia

Správa o činnosti organizácie za rok 2003

Organizácia mala v uplynulom roku  91 členiek, z ktorých mnohé sú už vo vyššom veku. Činnosť organizácie bola v uplynulom roku len sporadická, akcie organizované ÚŽS sa prekrývajú s akciami Jednoty dôchodcov. Organizácia počas roka odmenila 12 členiek pri príležitosti životného jubilea kvetinovým darčekom.

Členky zorganizovali brigádu pri čistení pamätníka padlým v obci a cintorína v okolí budovy Jednoty spotrebného družstva.

Únia žien naďalej vlastní svadobku pre 50 ľudí, odkiaľ si môžu obyvatelia obce za mierny poplatok zapožičať riady potrebné pri domácich oslavách. Svadobku má v prevádzke dlhoročná členka Emília Spačková vo Velčiciach.

Pri príležitosti  90. výročia založenia školy v našej obci prispela organizácia na oslavy čiastkou 500,- Sk.

V novembri sa členky aktívne svojimi výpestkami zapojili do výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú poriadal obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou.

 

Výbor organizácie :  

  • predsedkyňa:             Anna Petrová
  • tajomníčka:                Beránková  Júlia
  • pokladníčka:              Červeňanská Danka