Obsah

Poľovnícke združenie Sokolí kameň, základná organizácia

Správa o činnosti organizácie v roku 2003

Poľovnícke združenie (PZ) Sokolí kameň Chocholná-Velčice malo v uplynulom roku 23 členov a riadil ho 5 členný výbor.

  • predseda: Kvasnica Vladimír
  • tajomník: Janiš Jaroslav
  • poľovný hospodár: Rudolf Ďuriš
  • finančný hospodár:  Chovanec Ľuboš
  • kultúrny, kynologický a strel. refer.: Ján  Janiš

 

Poľovnícke združenie sa riadi vlastnými vnútornými stanovami, nariadeniami Slovenského poľovníckeho zväzu a zákonom o poľovníctve.

Už tradične počas roka združenie usporiadalo poľovnícku zábavu s poľovníckym gulášom, členovia sa zúčastnili western  ródeo show, kde takisto ponúkali návštevníkom na predaj poľovnícky guláš.

Ďalej členovia uskutočňovali brigády pre Lesný závod Drietoma - uhadzovanie haluziny, dobudovali poľovnícku chatu „Pod Mostom“, aby sa dala využívať celoročne. Organizácia upravila garáž pre PV-3S auto, ktoré bolo udržované v dobrom technickom stave.

Počas celého roka sa členovia PZ naďalej starali o poľovnú zver, krmelce a soliská dopĺňali krmivom, pripravovali poľovného psa stavača k jesenným skúškam. Naďalej viedli evidenciu poľovných upotrebiteľných psov a  takisto sa snažili využívať všetkých psov pri prípadných spoločných poľovačkách.