Obsah

Obce v okolí

Oficiálne stránky obce Adamovské Kochanovce. Je to susedná obec, partnerská obec v rámci Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.    

Adamovské Kochanovce

http://www.adamovskekochanovce.sk/


Oficiálne stránky obce Drietoma. Je to neďaleká obec, partnerská obec v rámci Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.


Oficiálne stránky obce Ivanovce. Je to blízka obec, partnerská obec v rámci Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.


Oficiálne stránky obce Kostolná-Záriečie. Je to susedná obec, partnerská obec v rámci Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.

Kostolná-Záriečie

http://www.kostolnazariecie.sk/


Krivosúd-Bodovka leží na Strednom Považí na styku Považského Inovca a ľavej strany doliny Váhu medzi historicky známym Trenčínom a Beckovom.


Oficiálne stránky obce Melčice-Lieskové. Je to neďaleká obec, partnerská obec v rámci Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.


Obec Motešice (800 ob.) leží v západnej časti Strážovských vrchov, na štátnej ces- te č.516, spájajúcej Trenč. Teplice a Bánovce n/Bebravou. Známa chovom koní.


Partnerská česká (moravská) obec spoza hranice


Oficiálne stránky obce Štvrtok (nad Váhom). Je to neďaleká obec, partnerská obec v rámci Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu.


Partnerská, cezhraničná obec, spoza Kykule. Spolu organizujeme napr. Furmanskú parádu Kykula - Vyškovec.