Obsah

Obecná knižnica

Činnosť v Obecnej knižnici zabezpečuje Spačková Jarmila, pracovníčka obecného úradu. Obecná knižnica je pre verejnosť otvorená v utorok od 14.00 do 18.00 hod. V knižnici sa nachádza 9 057 knižničných jednotiek. Z toho pre dospelých 1 605 odbornej literatúry a 3 868 krásnej literatúry. Pre deti to je 583 ks odbornej literatúry a 3 001 ks krásnej literatúry. Knižnica eviduje 220 čitateľov, z toho 94 detí do 15 rokov. 

Medzi najčastejšie požičiavané knihy patria hlavne romantické romány od Táni Keleovej - Vasilkovej, Danielle Steelovej, Kathleen E. Woodiwissovej a Beatrice Smallovej. U detských čitateľov boli najčítanejšie rôzne encyklopédie.