Obsah

Odpadové štatistiky

Komunálne odpady v číslach a prehľadoch: stav vývoja nášho odpadového hospodárstva

logoPrinášame štatistické prehľady z oblasti odpadového hospodárstva obce: aktuálne údaje za rok 2014 i za predchádzajúce roky.

Obecný úrad už viacero rokov priebežne dokumentuje nakladanie s komunálnym odpadom v obci. Sledované sú množstvá odpadov zo smetných nádob z domácností a prevádzok, objemný odpad z veľkokapacitných kontajnerov (VKK), i separované druhy odpadov v členení podľa katalógu odpadov. Čísla a štatistiky sú možno nezáživné, ale najlepšie dokumentujú aktuálny stav i dlhodobý vývoj odpadového hospodárstva našej obce.

 

 

ROK 2014
1. odpad zo smetných nádob, skládkovaný  tabuľka tu
  2. vytriedený odpad z KO (separovaný)  tabuľka tu
  3. odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny)  tabuľka tu
  4. prehľad vývozu smetiakov z domácností a prevádzok  
  5. náklady a výnosy odpadového hospodárstva za 2013  
  6. odpad zo smetiakov - porovnanie rokov 2012 a 2013  tabuľka tu
  7. odpad zo smetných nádob, skládkovaný, "viac rokov"  tabuľka tu
  8. vytriedený odpad z KO (separovaný), "viac rokov"  
 
 ROK 2013
1. odpad zo smetných nádob, skládkovaný  tabuľka tu
  2. vytriedený odpad z KO (separovaný)  tabuľka tu
  3. odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny)  tabuľka tu
 NOVÉ: 4. prehľad vývozu smetiakov z domácností a prevádzok  tabuľka tu
 NOVÉ: 5. náklady a výnosy odpadového hospodárstva za 2013  tabuľka tu
 NOVÉ: 6. odpad zo smetiakov - porovnanie rokov 2012 a 2013  tabuľka tu
 NOVÉ: 7. odpad zo smetných nádob, skládkovaný, "viac rokov"  tabuľka tu
 NOVÉ: 8. vytriedený odpad z KO (separovaný), "viac rokov"  tabuľka tu

 

Štatistické prehľady uplynulých období:

 ROK 2012
1. odpad zo smetných nádob, uložený na skládku  tabuľka tu
  2. vytriedený odpad z KO - separovaný KO  tabuľka tu
  3. odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny)  tabuľka tu
 
 ROK 2011
1. odpad zo smetných nádob, uložený na skládku  tabuľka tu
  2. vytriedený odpad z KO - separovaný KO  tabuľka tu
  3. odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny)  tabuľka tu
 

 

 ROK 2010
1. odpad zo smetných nádob, uložený na skládku  tabuľka tu
  2. vytriedený odpad z KO - separovaný KO  tabuľka tu
  3. odpad z VKK uložený na skládku (objemný, cintoríny)  tabuľka tu