Obsah

Záväzné stanoviská k investičným zámerom, - stavbám na území obce Chocholná-Velčice, z hľadiska územného plánu obce vydáva obecný úrad na účely konaní v zmysle stavebného zákona v prípade, ak nie je stavebným úradom podľa stavebného zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na území obce, na základe písomnej žiadosti.

 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
  • Návrh umiestnenia stavby, situácia na podklade katastrálnej mapy
  • Urbanistická štúdia
  • Architektonická štúdia


Vybavuje: Obecný úrad Chocholná-Velčice
Kontakt: 032/65 39 101
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku

 

Žiadosť tu ku stiahnutiu