Obsah

Evidencia obyvateľstva

  • Prihlásenie na trvalý pobyt 

Je potrebná prítomnosť osoby, ktorá sa chce prihlásiť na trvalý pobyt a vlastníka nehnuteľnosti. Potrebné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva

Potvrdenie o trvalom pobyte - poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ v Chocholnej- Velčiciach. Potrebujete k tomu občiansky preukaz, poplatok za potvrdenie je 5,- €.

Vybavuje: Alena Ružičková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/65 39 101
 

  • Odhlásenie skončenia trvalého pobytu

Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta/obce, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu. 

 

  • Prihlásenie na prechodný pobyt

Je potrebná prítomnosť osoby, ktorá sa chce prihlásiť na prechodný pobyt a vlastníka nehnuteľnosti. Potrebné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva

Nakoľko k prechodnému pobytu sa prihlasuje občan len na dobu určitú (maximálne na 5 rokov) a po jeho ukončení evidencia obyvateľstva tento pobyt automaticky zruší, občan sa z prechodného pobytu nemusí odhlasovať - iba pri skoršom skončení.

 

  • Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

O mieste pobytu obyvateľa sa neposkytujú informácie v zmysle zákona č. 428/202 Z.z. zo dňa 3.júla 2002 o ochrane osobných údajov.

 

  • Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte

Poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ v Chocholnej-Velčiciach
Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz


Vybavuje: Alena Ružičková, referentka OcÚ
Kontakt: 032/65 39 101
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 5.- EUR

 

  • Prvý občiansky preukaz

Prvý občiansky preukaz sa vybavuje pri dovŕšení 15 rokov na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (ORPZ).  Obecný úrad potvrduje žiadateľovi jeho trvalé bydlisko v obci.

 

 Potrebné doklady:
  • rodný list


Vybavuje: Obecný úrad Chocholná-Velčice
Kontakt: 032/65 39 101
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku