Obsah

Ekumenická slávnosť, posvätenie a požehnanie kríža vo Velčiciach

Ekumenická slávnosť, posvätenie a požehnanie kríža vo Velčiciach