Správa o činnosti

Správa o činnosti

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Správa o činnosti DHZ za rok 2003

 
Naša organizácia má k dnešnému dňu 90 členov, z toho 73 mužov, 6 žien a 10 dorastencov a 1 dorastenku. Vekový priemer členov organizácie je 42,3 roka.
Výbor DHZ od schválenia členov výboru do funkcií dňa 9.12.2001 pracuje  v nezmenenom zložení a v uplynulom roku sa stretol na svojich zasadnutiach celkovo 5 krát s 76,8 %  účasťou.
 

Uplynulý rok 2003 môžeme hodnotiť ako rok veľmi bohatý na činnosť organizácie  v rôznych  oblastiach:

Na záver tejto hodnotiacej správy o činnosti chcem poďakovať všetkým členom DHZ, ktorí sa podieľali na úspešnom splnení úloh uplynulého obdobia a popriať im veľa zdravia a elánu do ďalšej obetavej a náročnej práce.
          
Spaček Peter, predseda DHZ
 

Dobrovoľný hasičský zbor od roku 2010 

Tak ako sa všetko rozvíja a napreduje aj naši hasiči dostali túto možnosť a do ich novodobej histórie sa od roku 2010 zapísalo viacero míľnikov.

V rámci programu Cezhraničnej akčnej siete obecných hasičských zborov pod Kykulou (CAS OHZ PK) dňa 13.7.2010 slávnostne otvorili dvere novo zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Hasičská zbrojnica dostala novú podobu nadstaveným poschodím, novými bránami na garážach a sochou svätého Floriána. V rámci tohto projektu hasiči dostali novú výzbroj a výstroj s ktorou sa zúčastňovali viacerých školení a taktických cvičení.

V roku 2011 naši hasiči zorganizovali Pohárovú súťaž CAS OHZ PK, ktorej prvý ročník sa konal v areály Pod Tlstou horou. Táto súťaž je organizovaná do dnešného dňa zbormi združenia.

Hasiči dostali do svojej výzbroje čerpalo PS15, s ktorým sa zúčastňujú pohárových súťaži, kde sa veľa krát umiestnili na prvých miestach.  Ďalšou technikou, ktorú majú naši hasiči sú čerpadlá PS4, PS8 s vozíkom a taktiež PS25 s vozíkom.

Dňa 25.3.2015 si naši hasiči prevzali z rúk ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka kľúče od nového zásahové vozidlo CAS 15 Iveco Daily. V tomto období dochádza k podpore dobrovoľných hasičov z projektu MV Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov. Z týchto účelových dotácií si hasiči zakúpili zásahové obleky a ďalší zásahový materiál. Hasičské jednotky zapojené do projektu sú aktívne zapájané HaZZ a vysielané k požiarom a iným mimoriadnym udalostiam.

Ďalším významným míľnikom bol 1. jún 2016. V tento deň si naši hasiči prevzali na OR HaZZ v TN nový protipovodňový vozík.

V roku 2017 prichádza zmena vo vedení DHZ. Predsedom DHz sa stáva Ing. Roman Královič a veliteľom Martin Červeňan. Ďalšími členmi výboru sú: Samuel Červeňan, Roman Červeňan, Janka Červeňanová, Daša Červeňanová, Michal Murárik, Jozef Gago, Dominika Adamčiová a Lucia Matejíčková.

Začiatkom roka 2017 naši hasiči vytvorili súťažné družstvo Plameň. Členmi družstva sú deti vo veku od 8 do 15 rokov. Hasiči s deťmi pravidelne trénujú a zúčastňujú sa súťaží, na ktorých sa veľa krát umiestnili na prvých miestach.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK