Obsah

Zber nebezpečného odpadu v obci

Typ: ostatné
Zbavte sa nebezpečného odpadu vo svojich domácnostiach legálnou cestou

Obec Chocholná-Velčice oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutoční 
zber nebezpečného odpadu 
v sobotu 8. apríla 2017 v čase od 8:00 - 10:00 hod. 
na Zbernom dvore Chocholná-Velčice.

Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

Občania - fyzické osoby môžu v rámci zberu nebezpečného odpadu  na Zberný dvor doniesť napr. farby, laky, rozpúšťadlá, obaly z farieb, absorbenty, žiarivky (neónové trubice), motorové oleje, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, kyseliny, pesticídy... Zberať sa bude i jedlý olej.


Vytvorené: 30. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správce Webu