Obsah

Posedenie s jubilantmi 2019

Typ: ostatné
ssKaždoročne v mesiaci október Obecný úrad Chocholná-Velčice pripravuje posedenie pre jubilujúcich občanov. Ani tento rok nebol výnimkou a dňa 25. októbra 2019 pozval obecný úrad všetkých tých, ktorý v r. 2019 oslávili alebo oslávia 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov.

Z osemdesiatych pozvaných občanov sa na posedení zúčastnilo štyridsaťštyri  jubilantov. FOTOGALÉRIA

Slávnostné posedenie otvoril o 14:00 hod. básňou Vladimír Juríček. Následne všetkých oslávencov privítala Dominika Adamčiová, ktorá celé posedenie moderovala.eeTo už netrpezlivo čakali žiaci našej základnej školy na pokyn pani učiteliek, aby predviedli jubilantom program. Žiaci svojimi piesňami, tancami i hraním na hudobné nástroje ukázali svoju šikovnosť a nadanie. Samozrejme, veľkú zásluhu na predvedenom vystúpení mali pani učiteľky.ssssStarosta obce Ing. Ľubomír Škriečka sa v slávnostnom príhovore poďakoval jubilantom za ich celoživotnú prácu a poprial im do ďalších rokov veľa zdravia a spokojných dní.ddProgram spestril prednesom ukážky pôvodnej slovenskej prózy z poviedky Žráč Vladimír Juríček . Jubilanti si vypočuli veselé i vážne rozprávanie o tom, aké trampoty môže mať žena so svojím mužom.dNa pamiatku životného jubilea sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy a prijali blahoželanie od zástupcov obce Ing. Ľubomíra Škriečku a Lucie Margetínovej.ssJubilanti, ktorí prijali pozvanie:

65 roční:

Bretštneiderová Zuzana, Cingálková Anna, Ing. Peter Fabian, Hašáková Anna, Hodulíková Daniela, Ing. Klimová Alena, Kollárová Alena, Kotrhová Mária, Matejíková Oľgass70 roční:

Hladká Emília, Horňáková Marianna, Chudá Katarína, Chudá Mária, Kalo Milan, Kubisová Viera, Matejík Jozef, Petrová Oľga, Slivovský Ján, Vašková Ľudmilass75 roční:

Beránková Mária, Hájeková Anna, Chudý Ján, Masaryková Anna, Spačková Elena, Vanková Irena, Vavrová Viktóriass80 roční:

Brumovská Pavlína, Ďuriš Rudolf, Kňazovčíková Zdenka, Kulatová Elena, Masaryk Jozef, Ondris Ján, Ozimý Ján, Spačková Pavlína, Štefancová Emília, Trnková Máriass85 roční:

Hulváková Alžbeta, Janišová Emília, Ing. Pavlík Štefan, Spačková Mária, Šebík Jozef, Vincurská ZuzanassPozvanie aj napriek svojmu veku prijali aj 90 ročné jubilantky:

Krtová Anna, Michalcová Mária 

ss

Po blahoželaniach Dominika Adamčiová popriala jubilujúcim občanom veľa zdravia a poprosila starostu obce o slávnostný prípitok. Všetci zúčastnení si spoločne zaspievali "Živio" a vzájomne si s kalíškom v ruke popriali všetko najlepšie do ďalších rokov.ssPo spoločnom fotení neostali ani žalúdky prázdne. Chutnú večeru navarila kuchárka a zároveň aj jubilantka Daniela Hodulíková. Nechýbal ani dezert a káva. O zábavu sa postarala a do tanca zahrala a zaspievala skupina TREND. 

ssUž od prvých chvíľ výborne sa zabávajúcich oslávencov nebolo do tanca dvakrát núkať. Živá hudba rezkými pesničkami lákala na tanečný parket, a tak nebol ani na chvíľu parket prázdny. 

ssZáver oslavy patril spoločnému posedeniu a spomienkam. Našim jubilantom ani vysoký vek neubral na dobrej nálade a veselo spomínali na prežité roky.ssJubilanti ocenili posedenie ako pekné a prínosné. Aj týmto posedením sme ukázali, že si vážime svojich starkých a nezabúdame na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku, úctu a vďaku.

Ďakujeme všetkým, ktorí ocenili prípravu tohto slávnostného podujatia a prijali naše pozvanie. 

Poďakovanie za pripravenie milej oslavy patrí: starostovi obce Ing. Ľubomírovi Škriečkovi, Lucie Margetínovej, Bc. Eve Pavlíkovej, Alene Ružičkovej, Jánovi Antalovi, Dominike Adamčiovej, Vladimírovi Juríčkovi, Daniele Hodulíkovej, Kristíne Ježovicovej, učiteľkám základnej školy Paedr. Alene Lee Ilenčíkovej, Paedr. Zuzane Drgovej, Mgr. Kataríne Habšudovej, Mgr. Denise Špánikovej a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto posedení. 

Všetky fotografie vo FOTOGALÉRII.

 

 

 


Vytvorené: 1. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2019 12:58
Autor: Správce Webu