Obsah

Optická sieť: informácie k Vám rýchlosťou svetla!!!

Typ: ostatné
slovakSpoločnosť Slovak Telekom začína v mesiaci máj 2020 na základe vydaného povolenia realizáciu líniovej stavby „INS FTTH TN MECI Chocholná-Velčice - optická sieť rozšírenie“.

Zrozumiteľnejšie... v mesiaci máj 2020, teda 25.mája, sa aj v našej obci začne budovanie verejnej optickej elektronickej komunikačnej siete. Vďaka „optike“ sa k nám do našich domácností dostanú informácie z celého sveta rýchlosťou svetla: internet, televízia, telefonovanie... k tomu všetkému získame aj u nás rýchlejší a kvalitnejší prístup. Stavbu bude realizovať spoločnosť OPTISTREAM SK s.r.o. Žilina, projektový manažér Bc. Jozef Breznický (náš býv. občan).

Informačné technológie nám dnes poskytujú neuveriteľné možnosti získavania informácií, zároveň si však žiadajú kvalitnejšie pripojenie našich domácností alebo pracovísk na verejnú dátovú sieť. V tejto oblasti už aj u nás došlo k mnohým zlepšeniam, nová optická sieť je však výrazný skok v kvalite pripojenia.... je to to najlepšie čo nám dnes moderné informačné technológie ponúkajú.

Nemusíme celkom rozumieť technickej podstate optiky, dôležité pre našu obec je to, že už zakrátko začne dodávateľská spoločnosť u nás novú optickú sieť budovať a naše domácnosti ako koncoví užívatelia budú pripojené na celosvetovú komunikačnú sieť tým najkvalitnejším pripojením aké je dnes možné.  A to všetko na náklady investora... platí Slovak Telekom!

Presnejšie... pripojené budú tie domácnosti, ktoré dali investorovi Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete na určenom tlačive (zoznam v prílohe). Ostatné domácnosti pripojené nebudú, resp. prípojka bude položená po hranicu príslušného pozemku. Ak neskôr majiteľ nehnuteľnosti požiada o pripojenie domácnosti na optickú sieť, bude to možné, ale už na jeho vlastné náklady.

Aj keď krátko, ale dnes je ešte čas si vec rozmyslieť a súhlas na umiestnenie a zhotovenie optickej prípojky investorovi dať. Optickú prípojku tak teraz dostane majiteľ zadarmo a za jej užívanie bude neskôr platiť až vtedy, keď ju bude reálne využívať!

Preto... ak ste sa ešte dodatočne rozhodli alebo do začiatku realizácie našej optickej siete ešte rozhodnete pre zriadenie optickej prípojky, treba na to Váš písomný súhlas. Tlačivo vám bude poskytnuté na obecnom úrade, kde ho môžete aj vypísať a rovno odovzdať.  Ale rýchle, lebo čas do realizácie sa kráti! Vypísané tlačivo treba odovzdať najneskôr do pondelka 25.05.2020 do 12:00 hod.

a. Chocholná-Velčice: aktualizovaný zoznam domácností, ktoré dali súhlas k umiestneniu a zhotoveniu optickej prípojky, stav k 26.05.2020

b. Tlačivo: Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej ciete

 

 


Vytvorené: 17. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 13:16
Autor: Správce Webu