Obsah

Deň učiteľov 2017

Typ: ostatné
Oslávili sme Deň učiteľov

Účelom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť, akej sú schopné. (Platón) 

Povolanie učiteľa je krásne a zároveň náročné. Učitelia a vychovávatelia sa podieľajú od útleho detstva na formovaní osobností detí. Vedú ich prvými kamarátstvami, úspechmi a neúspechmi. Primeranými formami a metódami ich učia o svete okolo nás, učia ich čítať, písať, počítať. Ich snahou je, aby naše deti boli nielen múdre, ale aj dobré, chápavé k problémom iných, ochotné pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994, tento sviatok si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra.
Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca, ako spomienka na narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského.
J. A. Komenský (28.3.1592 - 15.11.1670) sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy a predstihol dobu, v ktorej žil.

My sme si v našej obci pripomenuli Deň učiteľov dňa 27. marca 2017, pri malej oslave, ktorá sa uskutočnila v Základnej škole Chocholná-Velčice. Pozvaní boli všetci pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy a škôlky a bývalí zamestnanci. My sme si v našej obci pripomenuli Deň učiteľov dňa 27. marca 2017, pri malej oslave, ktorá sa uskutočnila v Základnej škole Chocholná-Velčice. Pozvaní boli všetci pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy a škôlky a bývalí zamestnanci. 

Krásne vyzdobená trieda v tónoch jari vítala všetkých hostí. Pani riaditeľka Mgr. Jarmila Zacharová PhD. v slávnostnom príhovore vyzdvihla dôležitosť učiteľského povolania a oboznámila nás s históriou a prínosom významnej osobnosti: Jana Amosa Komenského.

Program kultúrne obohatili recitáciou a spevom Barborka a Katka Horňákové, za čo im veľmi ďakujeme.

V príhovore sa pani starostka Ing. Alena Bulková poďakovala učiteľom za ich obetavú prácu, vyjadrila im úctu a uznanie. Zaspomínala si aj na svoje školské časy strávené v našej škole.
Kvietok pre každého pracovníka od obecného úradu vyjadroval vďaku za lásku, trpezlivosť  a obetavosť venovanú našim deťom.

Pri tejto príležitosti sa kolektív ZŠ a MŠ s pani starostkou rozlúčil so zástupkyňou MŠ Bc. Lenkou Berníkovou a zaželal veľa zdravia jubilantke Elenke Husárovej. 

Po spoločnom fotení a zápise do pamätnej knihy nasledovalo občerstvenie. V príjemných rozhovoroch plynula oslava Dňa učiteľov.
Ďakujeme pani riaditeľke a pracovníkom školy za prichystanie oslavy a občerstvenia.


Vytvorené: 30. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2017 23:09
Autor: Správce Webu